SEILING I NORGE

I Norge er alle seileraktivitetene og arrangementer organisert under Norges Seilforbund som igjen er en del av Norges Idrettsforbund.
Landet er delt inn i regionale seilkretser med tilhørende seilforeninger. Nedenunder har vi listet opp de forskjellige seilkretsene med tilhørende antall foreninger.
Når dere klikker inn på hver krets vil dere sendes videre til en kartside hvor dere igjen finner hver enkelt seilforening tilhørende kretsen dere har klikket på.

  1. Østfold Seilkrets (5 foreninger)
  2. Oslo og Akershus Seilkrets (27 foreninger)
  3. Vestfold Seilkrets (13 foreninger)
  4. Aust-Agder Seilkrets (7 foreninger)
  5. Vest-Agder Seilkrets (7 foreninger)
  6. Rogaland Seilkrets (9 foreninger)
  7. Vestland Seilkrets (18 foreninger)
  8. Møre og Romsdal Seilkrets (7 foreninger)
  9. Trøndelag Seilkrets (7 foreninger)
  10. Utenfor Seilkrets (20 foreninger)